Odin mit Umbra 

 

Nepomuk mit Zimba

 

Amaro mit Pippi